Δήλωση Στοιχείων Ακινήτου (Ε9)

25,00

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

  • Κωδικοί Taxis
  • Λογαριασμό παροχής ρεύματος
  • Συμβολαιογραφικά έγγραφα