Δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

35,00

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

  • Κωδικοί Taxis
  • Υπόλοιπα όλων των τραπεζικών λoγαριασμών με 31.12 της προηγούμενης χρονιάς
  • Και για την/τον σύζυγο
  • Έγγραφο Φορέα για την υποχρέωση και την ιδιότητα