Απλή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

25,00

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

  • Κωδικοί Taxis
  • Λoγαριασμό IBAN
  • Λογαριασμό παροχής ρεύματος
  • Εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά αγοράς ή πώλησης ακινήτων, Ε.Ι.Χ. κλπ