Προφίλ


H Εταιρεία ACTS Solutions έχοντας στο δυναμικό της έμπειρους συμβούλους με πολυετή εμπειρία, παρέχει με ιδιαίτερη επιτυχία υπηρεσίες σε θέματα Λογιστικά-Φοροτεχνικά και Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες. Σκοπός μας είναι η προσφορά υψηλής στάθμης λογιστικών, οικονομικών και φορολογικών υπηρεσιών το οποίο η πολυετής μας πείρα, η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, η τεχνολογική οργάνωση και το ευρύ δίκτυο συνεργατών μας επιτρέπει να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Ειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

·  Οργάνωση,  Επίβλεψη και Μηχανοργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων

·  Συστάσεις  / Μεταβολές / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών – Επιχειρήσεων

·  Παροχή φορολογικών συμβουλών με καθημερινή υποστήριξη των πελατών μας

·  Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων

·  Προγραμματισμός και έλεγχος όλων των φορολογικών υποχρεώσεων με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο

·  Τήρηση και έλεγχος μισθοδοτικών καταστάσεων

·  Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών

·  Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού

·  Διαχείριση Επιδοτήσεων