Ενημέρωση

Νόμοι

Νόμος 4469/2017 Εξωδικαστικός μηχανισµός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4321 Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος 

 

 

Αποφάσεις 

-ΠΟΛ.1102/11.5.2015 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014 

-ΠΟΛ.1097/28.4.2015 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 

-ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 

-ΠΟΛ.1080/07.04.2015  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

-ΠΟΛ.1082/06.04.2015 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. 

-ΠΟΛ.1074/01.04.2015 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 

-ΠΟΛ.1076/26.03.2015 Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13)  

-ΠΟΛ.1237/11.11.2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από 01/2014

Χρήσιμα Θέματα 

-Οι βασικότερες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις με τους πρόσφατους ν. 3846/2010, 3863/2010 και 3899/2010