Ενημέρωση

Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4321 Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος 

 

 

Αποφάσεις 

-ΠΟΛ.1102/11.5.2015 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014 

-ΠΟΛ.1097/28.4.2015 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 

-ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 

-ΠΟΛ.1080/07.04.2015  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

-ΠΟΛ.1082/06.04.2015 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. 

-ΠΟΛ.1074/01.04.2015 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 

-ΠΟΛ.1076/26.03.2015 Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13)  

-ΠΟΛ.1237/11.11.2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από 01/2014

Χρήσιμα Θέματα 

-Οι βασικότερες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις με τους πρόσφατους ν. 3846/2010, 3863/2010 και 3899/2010